ลงทะเบียน

ให้สิทธิ์ลงทะเบียนเฉพาะประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น