การประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพมหานคร

01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 19 20 22 25 27 28 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 60 61 62 63 65 67 69 70 71 72 73