วุ้นเย็นแฟนซีจากสีธรรมชาติ

***โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า อ.ปง จ.พะเยา สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้วยการทำวุ้นเย็นแฟนซีจากสีธรรมชาติ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1- 3 เพื่อให้นักเรียนสามารถทำขนมอย่างง่ายไว้รับประทานเองได้,สอนให้นักเรียนเลือกสีธรรมชาติจากพืชมาใช้ในการทำวุ้นเย็นได้และให้นักเรียนรักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และต่อยอดเป็นอาชีพอิสระได้

***อุปกรณ์ ส่วนประกอบและสีธรรมชาติจากพืช(สีแดงจากเมล็ดผักปลัง  สีม่วงจากดอกอัญชันสีเหลืองจากน้ำขมิ้น) โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนลงมือปฏิบัติจริง ในการผสมวุ้นกับสีธรรมชาติจากพืชและต้มวุ้นให้สุก  แล้วนำมาช่วยกันตักลงแม่พิมพ์  เพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำงาน  โดยมีครูคอยดูแล  ชี้แนะ  อยู่ไม่ห่าง  เพราะการต้มผงวุ้นมีความร้อน  คอยให้คำแนะนำการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้อง  ปลอดภัย  พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนความตระหนักถึงรักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และความสะอาด  สุขลักษณะนิสัย  ความสะอาดของเล็บมือและเสื้อผ้าในการทำขนม นักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ในครั้งนี้

(/ข่าว – นางดารารัตน์ เกิดผล นักประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต 2)

วุ้นเย็นใหม่ปางค่าฯ_1670 วุ้นเย็นใหม่ปางค่าฯ_529 วุ้นเย็นใหม่ปางค่าฯ_1422 วุ้นเย็นใหม่ปางค่าฯ_6568 วุ้นเย็นใหม่ปางค่าฯ_9608