บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตาม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

” บุรีรัมย์ เขต ๓ รับการติดตาม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

1455679580

ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนบ้านยายคำ และโรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า…..
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ ประธานคณะติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”และคณะประกอบด้วย ดร.มนทกานดิ์ แก้วพฤกษ์ และนางจตุพร เรียงความ ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนบ้านยายคำ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

โดย : นายวิเชียร พลจันทึก

1455679620 1455679633 1455679687 1455679723 1455679738 1455679762 1455679818 1455679840 1455679884 1455679933 1455679988 1455680018 1455680093 1455680138 1455680379