ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม Symposium ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

DSC_0017

นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔  ประธานเปิดงาน Symposium โรงเรียนนำร่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙