เทเบิลเทนนิสพิชิตฝัน : การจับไม้และจับลูกเทเบิลเทนนิสครั้งแรกขั้นพื้นฐานแบบถูกวิธี รร.บ้านคลองใหม่ สพป.นครปฐม เขต 2

วัน อังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ อ.สามพรานจ.นครปฐม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎Basic‬ “กิจกรรมเทเบิลเทนนิสพิชิตฝัน”ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 1 ในชั่วโมงที่ 3 กับการจับไม้และจับลูกเทเบิลเทนนิสครั้งแรกขั้นพื้นฐานแบบถูกวิธี เน้น เสริมสร้างสมรรถนะทางกาย “Health ”
ข่าว/ภาพ Jacky Maoler
สถานที่ : โรงเรียนบ้านคลองใหม่ อ.สามพรานจ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2