ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

วันที่ 7 มิถนายน 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ให้กับข้าราชการครูที่เป็นโรงเรียนเข้าโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ใหม่

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

13407420_1022629604518493_2054572082_n 13401490_1022629607851826_594488428_n 13413945_1022629621185158_389571726_n 13393425_1022629631185157_1481930733_n 13393009_1022629644518489_1618420706_n 13393389_1022629661185154_892931881_n 13413949_1022629664518487_1568801208_n 13413985_1022629671185153_1907448547_n 13414085_1022629681185152_1137835993_n 13393463_1022629684518485_526555371_n