รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย

โรงเรียนบ้านปางปุก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยการให้นักเรียนเดินรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในชุมชน  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ทักษะด้านการดูแลสุขภาพ (Health)

13335789_1152023288152232_7479090494572012922_n 13332911_1152023334818894_3908463860224338293_n 13330901_1152023388152222_6454999308545703111_n 13307492_1152023361485558_723609979531228189_n