โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ : กระดาษสร้างสรรค์ สำหรับเด็กๆ ป.2

โรงเรียนพุทธวิมุุติวิทยา จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ : กระดาษสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อฝึกให้เด็กๆเกิดความคิดสร้างสรรค์ และยังทำให้เด็กๆมีสมาธิ อดทน จนสร้างผลงานได้สำเร็จ เกิดความภูมิใจในผลงาน

pm05

pm01

pm02

pm03

pm04