โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ : ดอกไม้ม้วน สำหรับเด็กๆที่สนใจงานประดิษฐ์

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ “ดอกไม้ม้วน” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการทำงานร่วมกัน

tst01

tst02

tst03