สพป.ชลบุรี เขต 3 จัดการประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันที่ 4 มิถุนายน  2559 เวลา 10.30 น. ที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี : นายวิชัย  พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559  ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสิ้น 174 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ตลอดจนโครงสร้างเวลาเรียน จัดตารางเรียน คัดเลือกรูปแบบจัดกิจกรรม สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม  ในการประชุมครั้งนี้ โรงเรียนนำร่อง จำนวน  ๘ โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ, โรงเรียนวัดบ้านนา, โรงเรียนวัดหนองขาม, โรงเรียนวัดแหลมฉบัง, โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์, โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม,โรงเรียนวัดหนองจับเต่า, โรงเรียนบ้านสัตหีบ  ได้นำผลงาน Best Practice กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่โรงเรียนดำเนินการและประสบความสำเร็จ  มาจัดนิทรรศการด้วย (ปิ่นเพชร  แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)