โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ : แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ “แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ซึ่งผลผลิตมีมากในชุมชน เด็กๆจึงคิดที่จะหาวิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ให้เก็บไว้ได้นาน .. โดยเด็กได้ทำกิจกรรม “ทำไข่เค็ม” กับ “มะม่วงดอง”

ภาพ : คุณครูกาญจนา  ศรีสุข

เรื่อง : ศน.วราภรณ์  เนาวราช

hs11

hs12

hs13

hs14