สีเต้นระบำ โรงเรียนบ้านพาดหมอน สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้ เด็กๆ รร.บ้านพาดหมอน อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้สนุกสนานไปกับการทดลองวิทยาศาสตร์ “สีเต้นระบำ” โดยที่คุณครูอธิบายขั้นตอนการทดลองก่อน จากนั้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ สิ่งที่ใช้ในการทดลองหลักๆในครั้งนี้คือ นม , น้ำยาล้างจาน ,สีผสมอาหาร เมื่อทุกอย่างรวมกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเห็นสีวิ่งวนไปมา เคลื่อนไหวไปทั่วจาน จากปฏิกิริยาของน้ำยาล้างจานกับไขมันในน้ำนม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราสามารถล้างจานมันๆได้อย่างสะอาดหมดจด และสีผสมอาหารที่หยดลงไปในนมจะช่วยให้เราสามารถสังเกตุการเปลี่ยนแปลงได้อย่างงายดาย ซึ่งสอดคล้องกับ HEAD เพราะเด็กๆได้มีการคิดวิเคราะห์คาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำนมต่อไป อีกทั้งทักษะที่เด็กๆได้รับในวันนี้คือการสังเกต และในวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์ เด็กๆก็ได้สวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งสอดคล้องกับ HEART เป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่วัยเยาว์

ภาพ/ข่าว : นายเจน เกิดโพชา ผอ.รร.บ้านพาดหมอน
สถานที่ : รร.บ้านพาดหมอน อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2