บ้านชากนา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่อาชีพ

+++โรงเรียนบ้านชากนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กับกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” การขยายพันธุ์สับปะรดสี และเตรียมแปลงดินปลูกผักสวนครัว ของนักเรียนชั้น ป.4 และ ชั้น ป.6  ผลงานเป็นที่น่าพอใจ เด็ก ๆ มีความสุขกับการเรียนภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย ช่วยเพิ่มทักษะอาชีพการมีงานทำ สอดคล้องกับหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ด้านหัตถศึกษา และยังสามารถสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวอีกด้วย (คุณครูศิริวรรณ  กรุงเจริญ/ภาพ : กัญญาภัค พูลสวัสดิ์/ข่าว)