เครือข่ายโรงเรียน สังกัดพัทลุง 1 ขับเคลื่อนนโยบายฯ

 

วันนี้เวลา 09.00 น. (3 มิ.ย.59) ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้มอบหมายให้ ดร.ประจวบ หนูเลี่ยง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของเครือข่ายเมืองทักษิณ ณ ห้องประชุมอุดมปัญญา อุทยานการศึกษา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง พร้อมบรรยายพิเศษ”การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
นายโสภิษฐ์ ณ พัทลุง ผอ.โรงเรียนบ้านใสถั่ว ประธานเครือข่ายเมืองทักษิณ ได้กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ที่ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน พร้อม ๆ กัน โดยไม่ต้องรอว่าโรงเรียนไหนอยู่ในรุ่นแรกหรือรอบ 2 โรงเรียนในเครือข่ายเมืองทักษิณ จำนวน 13 โรง จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อให้ครูในเครือข่ายทุกคนได้ร่วมวางแผนร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วคาดว่าคุณครูสามารถนำกิจกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้ง 4 H ได้
ประธานเครือข่ายเมืองทักษิณ กล่าวต่อว่า วิทยากรที่ให้ความรุ้ในวันนี้ จากโรงเรียนวัดร่มเมือง ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯรุ่นแรก ประกอบด้วย นายสมบัติ เรืองทอง ผอ.โรงเรียน และนางสุดา นุ่นชูพัน ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ