นร.รร.บ้านร่องฟองเพาะถั่วงอก

นางเมตตา คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องฟอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การเพาะถั่วงอกในขวดน้ำดื่ม และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 การเพาะถั่วงอกคอนโดในตะกร้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะหลังจากที่ถั่วงอกให้ผลผลิต นักเรียนสามารถนำกลับบ้านไปให้ผู้ปกครองประกอบอาหารได้ : พัทธ์ธีรา ทะนันไชย นักประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 113331094_235133466871519_795489271876748753_n 13315493_235133603538172_7281961766315843053_n 13315764_235133633538169_5954981062645554290_n