รมว.ศธ. พร้อมด้วย รมช.ศธ. และเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”

***วันที่ 12 ก.พ 59 เวลา 9.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อดูกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และในภาคบ่ายเวลา 13.30 น.เข้าดูการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี อ.ปากท่อ สพป.ราชบุรี เขต 1ในการใช้นวัตรกรรมโปรแกรมช่วยสวนกับสื่อ DLTV โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสุรพลแสวงศักดิ์ , ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น และ ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ผลของการใช้นวัตรกรรมช่วยให้นักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 รายงาน
825046 825048 825049