กิจกรรมวอลเล่ย์สนุกสนาน โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎พลศึกษา
” กิจกรรมวอลเล่ย์สนุกสนาน ” โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เน้นด้านการเรียนรู้ ปฎิบัติจริง และสุขภาพพลานามัย ” Hand & Health ”

ข่าว / ภาพ : ครูภคปภา
สถานที่ : โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2