กิจกรรมเกมทายภาพ โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎อังกฤษ
“กิจกรรมเกมทายภาพ” โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เน้นด้านการเรียนรู้ ปฎิบัติจริง และสติปัญญา ” Hand & Head ”

ข่าว / ภาพ : ครูภคปภา
สถานที่ : โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2