“มารู้จักฉันกันเถอะ อุปกรณ์ Computer” โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐมเขต 2

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎คอมพิวเตอร์ “กิจกรรมมารู้จักฉันกันเถอะ อุปกรณ์ Computer”
โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เน้นด้านการเรียนรู้ ปฎิบัติจริง และสติปัญญา ” Hand & Head ”

ข่าว : ครูภคปภา / ภาพ : ครูพรพิมล
สถานที่ : โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2