” กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์” โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎ศิลปะ
” กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ” โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,5 เน้นด้านการเรียนรู้ ปฎิบัติจริง และสติปัญญา ” Hand & Head ”

ข่าว / ภาพ : ครูภคปภา
สถานที่ : โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2