การขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยการนำของ ดร.ครรชิต  วรรณชา .นายธนาดุล  พาลี  และดร.เจษฎา  คะโยธา ซึ่งทำหน้าที่ Core Smart Trainer  ได้ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมีโรงเรียนนำร่องรุ่นที่ 1 จำนวน 8 โรงเรียน นำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 H จำนวน 8 ฐาน และมีโรงเรียนนำร่องรุ่นที่ 2 จำนวน 100 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการ  ณ อาคารอเนกประสงค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

DSC_9935

DSC_9938

DSC_9947

DSC_9934

DSC_9960

DSC_9958

DSC_9957

DSC_9956

DSC_9953

DSC_9951

DSC_9950DSC_9948

DSC_9991

DSC_9987

DSC_9983

DSC_9989

DSC_9968

DSC_9974

DSC_9972

DSC_9967

DSC_9999

DSC_9997

DSC_9996

DSC_9995

DSC_9984

DSC_9985

DSC_9993