สนุกกับรำวงมาตรฐานของอนุบาลจุน

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รำวงมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สังกัดสพป.พะเยา เขต 2