ลูกข่างมหาสนุก โรงเรียนบ้านพาดหมอน จ.นครปฐม

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านพาดหมอน อ.สามพราน จ.นครปฐม วันนี้ “ลูกข่างมหาสนุก” เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และสนุกสนานไปกับการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ สิ่งที่เด็ก ๆ ได้นำมาประดิษฐ์วันนี้คือ แผ่น CD เก่าๆที่เสียแล้ว สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นโดยที่ไม่ต้องเสียเงิน โดยคุณครูจะอธิบายและสาธิตวิธีทำให้เด็ก ๆ ดูก่อน จากนั้นเด็กๆก็ลงมือทำด้วยตนเอง สอดคล้องกับ HAND เพราะเด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำผลงานออกมาได้อย่างสวยงาม

ภาพ : โรงเรียนบ้านพาดหมอน
ข่าว : นายเจน เกิดโพชา ผอ.รร.บ้านพาดหมอน
สถานที่ : บ้านพาดหมอน อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2