กิจกรรมขับร้องเพลงไทยเดิม โรงเรียนบ้านคลองใหม่

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎ดนตรีไทย “กิจกรรมขับร้องเพลงไทยเดิม”นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เน้นด้านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง “Hands ”

ข่าว : Jacky Maoler
ภาพ : Big-bottom Bigbig
สถานที่ : โรงเรียนบ้านคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2