สนุกสนานกับการละเล่นไทย โรงเรียนบ้านคลองใหม่

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎ภาษาไทย
กิจกรรม” สนุกสนานกับการละเล่นไทย”เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2559 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ อ.สามพรานจ.นครปฐม เน้นด้านสติปัญญา “Head ”

ข่าว : Jacky Maoler
ภาพ : ที่นี่ ไม่มีนางฟ้า
สถานที่ : โรงเรียนบ้านคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2