วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ โรงเรียนบ้านคลองใหม่

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎วิทยาศาตร์
กิจกรรม” วิทยาศาตร์เพื่อสุขภาพ “เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2559 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 4 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เน้นด้านสติปัญญา “Head ”

ข่าว :Jacky Maoler
ภาพ : Big-bottom Bigbig
สถานที่ : โรงเรียนบ้านคลองใหม่ อ.สามพรานจ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2