นักซ่อมคอมพิวเตอร์ตัวน้อย โรงเรียนบ้านคลองใหม่

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎คอมพิวเตอร์
“กิจกรรมนักซ่อมคอมพิวเตอร์ตัวน้อย”ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 5.โรงเรียนบ้านคลองใหม อ.สามพรานจ.นครปฐม
เน้นด้านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง “Hands ”

ข่าว : Jacky Maoler
ภาพ : Pass Pass Khongmai
สถานที่ : โรงเรียนบ้านคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2