บิงโกคำควบกล้ำ (ต่อ)

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านพาดหมอน อ.สามพราน จ.นครปฐม ในวันนี้ต่อเนื่องจากวันจันทร์ที่แล้วเรื่อง คำควบกล้ำ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของคำควบกล้ำ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ คำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้ มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ช่วยกันทำคือ ให้แยกคำลักษณะอักษรควบ, การแจกลูกคำ และการเขียนคำอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับ HEAD เพราะเด็กๆได้เรียนรู้จากสิ่งที่คุณครูได้สอนและสามารถทำกิจกรรมที่คุณครูกำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง

โรงเรียนบ้านพาดหมอน สพป.นครปฐม เขต 2 : ภาพ/ข่าว