วงดนตรีหรรษา ต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านเขาน้อย

นายณวัสพล แถวอุทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.พิษณุโลก เขต 2 เยี่ยมชมการฝึกซ้อมวงดนตรีโรงเรียนบ้านเขาน้อย หนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านเขาน้อย โดยมี ร.ต.สะสม ทองบำรุง เป็นผู้ฝึกสอน ครูอรรณพ มาเมือง ครูอติ เลี้ยงเพชร ครูกฤษณา ใจทน เป็นผู้ควบคุมวง โดยได้รับการสนับสุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา ตามโครงการดนตรีหรรษา ต้านยาเสพติด ซึ่งวงดนตรีโรงเรียนบ้านเขาน้อย ได้รับเชิญออกงานในชุมชน และองค์กรต่าง ๆ  เช่น งานวันเด็ก อบต.แก่งโสภา งานเทศกาลวัดไทวังทอง 120 ปี และร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2