โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป.กระบี่ นำเสนอกิจกรรม HEAD

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้เป็นตัวแทนนำเสนอกิจกรรม HEAD “เลือกไปที่ไหนดี” ในการจัดประชุมปฏิบัติการ พัฒนา Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรงเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2559

060105

040302