กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านการพัฒนาพุทธิพิสัยหรือสมอง”

  • 10 HEAD ACTIVITIES

– ครอสเวิร์ดจำนวน  (wordPDF)

– บ้านที่สองของฉัน (wordPDF)

– เครื่องบินกระดาษ (wordPDF)

– บทพูด ปลูกปัญญา (wordPDF)

– รางลูกแก้วทำมือ (wordPDF)

– มองประวัติศาสตร์ผ่านภาพเขียนสี (wordPDF)

– ปัญหาโลก ปัญหาเรา (wordPDF)

– คิดแบบกบนอกกะลา (wordPDF)

– สนุกกับเครื่องร่อน  (wordPDF)

– โคนัน หนูน้อยยอดนักสืบ (wordPDF)