สพม.11 มอบหมายให้ทีมงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนนำร่อง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัด

15 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้โรงเรียนเกาะพงันศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา และโรงเรียนเกาะสมุย ซึ่งเป็นโรงเรียนในเกาะ สังกัดสำนักงาเนขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 13319826_1004371732979854_1949612128188912943_n 13322028_1004371782979849_8916639000522777753_n