รมช.ศธ. เยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานให้เยาวชน จากกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

 

 

(19 พฤษภาคม 2559) พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำให้กับเยาวชน ที่ต่อยอดมาจากโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ( ร.ร.บ้านฉางเกลือ/ ร.ร.บ้านไม้รูด/ ร.ร.บ้านโพรงตะเฆ่/ ร.ร.ชุมชนแหลมงอบ) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามและประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด