พะเยา 2 จัดตลาดนัด!!.แบ่งปันความรู้

***สพป.พะเยา เขต 2 โดย นายเสมอ วงค์พุฒ รอง ผอ.สพท.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ตลาดนัดแบ่งปันความรู้ Shop Show Share ปี 2” ร่วมจัดโดยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดพะเยา) โดยให้โรงเรียนในโครงการพื้นที่บริการ สังกัดสพป.พะเยา เขต 2DSC_0320 DSC_0307 DSC_0346 DSC_0415 DSC_0418 DSC_0441นำผลงานของนักเรียนที่ได้ดำเนินตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาจัดนิทรรศการแบ่งปันความรู้กัน รวมทั้งนำผลผลิตมาจำหน่าย ณ สวนสุขภาพ 100 ปี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

***นายเสมอ วงค์พุฒ รอง ผอ.สพท.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ประธานเปิดงาน กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติระหว่างโรงเรียนด้วยกัน   และเป็นการรวบรวมองค์ความรู้มาพัฒนาให้เป็นระบบและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ถูกต้องชัดเจน สอดรับกับแนวทางการพัฒนา 4 H คือ Head Health Heart และ Hand ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ”

(ภาพ/ข่าว-ดารารัตน์ เกิดผล นักประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต 2)