สพม.22 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายตามโครงการ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายทวี ทะนอก  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายตามโครงการ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง ในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนอุเทนพัฒนา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) โรงเรียนปลาปากวิทยา  โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลและโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 42 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง  โรงเรียนนนครพนมวิทยาคม

1 IMG_1112 IMG_1109 IMG_1107 IMG_1098 IMG_1095 IMG_1090 IMG_1089 IMG_1086 IMG_1085 12 11 10 9 8 7 6cc 5 4 3 2 4 5 6cc 7 8 9 10 11