นักเรียนชาวไทยภูเขาเพิ่มทักษะชีวิต

ครูสุรชาติ นันตาแสง ครูโรงเรียนบ้านแม่พร้าว นำนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่พร้าวทำกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นักเรียนช่วยกันนำอุปกรณ์เก็บกักน้ำฝนเพื่อเตรียมรับกับภัยแล้ง และช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อชะลอการเกิดภาวะโลกร้อน  ช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ และช่วยปกคลุมพื้นดินจากแสงแดด ซึ่งก็เป็นการช่วยลดความร้อนของโลกได้เช่นกันโรงเรียนบ้านแม่พร้าวโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน มี นายธวัชชัย จักรผัน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม  หมู่ที่ 9  ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อยู่ห่างจากสำนักงานเขตฯ 105 กิโลเมตร การสัญจรจะลำบากมากในช่วงฤดูฝน เส้นทางที่จะเข้าหมู่บ้านแห่งนี้จะมีความลำบากมาก มีประชากร ประมาณ 60 หลังคาเรือน มีนักเรียน ป.1- ป.6 ประมาณ 100 คน มีครูประจำการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักเรียนเป็นชาวไทยภูเขา ผู้ปกครองมีฐานะยากจนมาก

พัทธ์ธีรา ทะนันไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 113226809_998558023567592_6158911346388387623_n 13239405_999783256778402_3446600519225525118_n 13227037_999661713457223_8981580553349163568_n