การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ดร.ครรชิต  วรรณชา  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง วันที่ 23 พ.ค. 2559

ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
นายภูวนาท บัณฑิโต ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นายภูวนาท บัณฑิโต ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นายธนาดุล พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
นายธนาดุล พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
คณะผู้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน
คณะผู้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน

IMG_3359

IMG_3372

IMG_3383

IMG_3377