สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อการนิเทศ ติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุม และมอบนโยบายแนวทางเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในสังกัด วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก