ความร่วมมือจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ สพป.อุบลฯเขต๒

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมกับมหาวิทยาราชภัฎอุบลราชธานี คณะครุศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา ได้นำนักศึกษาออกจ่ายจิตอาสาพัฒนาการศึกษาพี่สอนน้อง ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม 2559 จัดบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพิ่มทักษาและความรู้ อาทิ ทักษะกีฬาประเภทต่างๆ กิจกรรมนันทนาการสอนน้องให้กล้าแสดงออก นักเรียนมีความสุข นักศึกษามีความภาคภูมิใจ13228072_1295150293863362_401835290_n

13231057_1295150137196711_486731031_n

13245991_1295150357196689_1497562354_n

13262453_1295150037196721_1311073268_o