เรียนร้อง เรียนรู้ กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพาดหมอน

โรงเรียนบ้านพาดหมอน  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ต้อนรับวันเปิดเทอม เด็กๆได้สนุกสนานไปกับการร้องเพลงแถมยังได้ความรู้เกี่ยวกับคำควบกล้ำและสามารถนำมาตอบคำถามของคุณครูได้ และยังสอดคล้องกับการเสริมสร้างพุทธิศึกษา(HEAD) เพราะเด็ก ๆ ได้ช่วยกันใช้ความคิดเพื่อที่จะตอบคำถามของคุณครูได้อีกด้วย