โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จัดอบรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.37 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินนโยบายโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และนำไปขยายผลต่อไป โดยมี ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง จากบริษัทอักษร เอ็ดดูแคชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559  ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
_MG_4804 _MG_4809 _MG_4836 _MG_4841 _MG_4845 _MG_4881 _MG_4909 _MG_4968 115449
สุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม  (ภาพ/ข่าว)