สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้นายลาภวัต บุญธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ ห้องปลายสยาม โรมแรมเก็นติ้ง เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยมีนางวราภรณ์ แก้วสีขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว สำหรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นการลดเวลาเรียนภาควิชาการ และลดเวลาของการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ เช่น การบรรยาย การสาธิต การศึกษาใบความรู้ให้น้อยลง อีกทั้ง เป็นการเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ทำงานเป็นทีม เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข จากกิจกรรมที่หลากหลาย สำหรับที่ประชุมได้มีการสรุปผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย การนำเสนอตัวอย่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (4 H) การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) After action review รวมถึงการอภิปรายซักถามประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้……………… – See more at: http://www.narathiwat2.go.th/news/news.php?id=2716#sthash.rPjeLRLr.dpuf