สพป.ปัตตานี เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันที่ 11 พ.ค.2559 ที่ผ่านมา  นายสม พุ่มแก้ว รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เปิดประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบายของสพฐฺ ให้แก่คณะครู ครูวิชาการและผอ.โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559 ของปัตตานี เขต 2 ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2  หลังจากนั้น นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ชี้แจงการดำเนินงาน ขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด