โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน)  นำนักเรียนร่วมกิจกรรม “การจักสานจากวัสดุไม้ไผ่” โดยมี ผู้ที่มีความรู้ในท้องถิ่นเป็นวิทยากรสอนขั้นตอนการจักสานกระติ๊บใส่ข้าว ให้กับนักเรียน เพื่อหารายได้ในช่วงปิดเทอม และหาประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน

สุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม ภาพ/ข่าวIMG_1462449802597 IMG_1462449806170 IMG_1462449810008 IMG_1462449813723 IMG_1462449817399 IMG_1462449820944