กิจกรรมลูกข่างแสนสวย โรงเรียนวัดพวงแก้ว

โรงเรียนวัดพวงแก้วจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เรื่อง ลูกข่างแสนสวย  ในกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการรักษาสมดุล  ลูกข่างจะหมุุนรอบตัวได้ด้วยแรงหนีศูนย์กลางซึ่งเกิดจากการปั่นให้หมุนเวี่ยงด้วยเชือก เมื่อแรงหนีศูนย์กลางหมดลูกข่างจะหยุดหมุน และล้มลง  นอกจากนั้นแล้วนักเรียนยังได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการผสมสี  ที่นักเรียนได้ระบายลงไปในลูกข่างด้วย

S__10043399    S__10043400    S__10043401