ติดตามการปฏิบัติงานตามนโนบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ลพบุรี 1

    15 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลบ1 พร้อมด้วย นายมนตรี สืบสิงห์ และ รองฯลออ วิลัย รอง ผอ.สพป.ลบ1 ศึกษานิเทศน์ คณะครูผู้บริหาร รร.วัดท่าแค ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายรัฐบาล เนื่องในโอกาสที่ ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก ประธานผู้ตรวจราชการ และนายนิธิศ ภู่ชัย นักวิชาการชำนาญการพิเศษ มาตรวจราชการตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนวัดท่าแค