“สุขภาพดี ชีวีสดใส จิตใจเบิกบาน” (Health) ที่โรงเรียนวัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต 1

กิจกรรม  “สุขภาพดี ชีวีสดใส  จิตใจเบิกบาน” (Health)
ที่โรงเรียนวัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต 1

โรงเรียนวัดเขาทอง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ตระหนักว่า การที่จิตใจมีความเบิกบาน สดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอนั้น ย่อมส่งผลต่อสุขภาพในทางบวกของตนเอง นักเรียนสามารถฝึกจิตใจให้มีความเบิกบาน โดยการเกิดความสุขกับกิจกรรมที่ทำในโรงเรียน เช่น  กิจกรรมสัปดาห์ว่าวไทย กิจกรรมสมุนไพรในโรงเรียน  กิจกรรมทำขนมวุ้นจากสีธรรมชาติ  กิจกรรมนาฏลีลาพาเพลิน
กิจกรรมไข่เค็มสมุนไพร ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดความผ่อนคลายจากการเรียนในตำรามาเป็นการปฏิบัติจริงด้วยการออกกำลังกาย  การรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร และในบางกิจกรรมสามารถนำไปเป็นแนวทางใน  การประกอบอาชีพหรือหารายได้ระหว่างเรียนได้อีกด้วย

สรุปผลการจัดกิจกรรม

นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสุข มีความรู้ มีแนวทางในการประกอบอาชีพ เกิดสมาธิในการเล่นดนตรี  การจับจังหวะ  การออกกำลังกายด้วยการเล่นว่าว และการรำนาฏลีลา ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน

เด็กชายอนุเทพ หนูมาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บอกกว่า  “มีความสุขมากที่ว่าวของตนเอง ลอยอยู่บนท้องฟ้า”
เด็กชายกฤติน   มนตรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ย้ำว่า “ว่าวที่ทำมีสีสันสวยงาม และขึ้นได้สูง สนุกและมีความสุขกับการเล่นว่าว”
เด็กหญิงปิยะธิดา  รุ่งชู  “วันนี้หนูมีความสุข สนุกสนาน เบิกบานใจ กับการได้ร้อง ได้รำ มากเลยคะ”
เด็กหญิงศุภิสรา  บัวลอย กล่าวว่า  “หนูชอบกิจกรรมบัวลอยสมุนไพรมาก เพราะได้รู้ว่าสีจากธรรมชาติสามารถนำมาทำขนมได้และมีความปลอดภัยกว่าสีผสมอาหาร”