สพป.อุบลราชธานี เขต 2 จัดเสวนาและนิทรรศการตามนโยบาย โครงการ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่31มีนาคม2559 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นำโดยท่านอภินันท์ บุญรอด ผอ.สพป.อบ2 จัดเสวนาและนิทรรศการตามนโยบาย โครงการ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีโรงเรียนนำร่องขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนน 22 โรงเรียน และโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนนำร่อง ได้นำผลการดำเนินการร่วมจัดนิทรรศการโชว์ผลงาน และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้