พับเหรียญโปรยทาน โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 2  จัดกิจกรรมการพับเหรียญโปรยทาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

2015-12-14 12.57.07 2015-12-14 12.57.10 2015-12-14 13.56.55 2015-12-14 13.57.26 2015-12-14 13.57.29 2015-12-14 13.57.35 2015-12-14 13.59.00 2015-12-14 13.59.33 2015-12-14 13.59.41